31 Ιαν. 2018

Σύνδεσμος Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Πέλλας

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας, όπως άλλα μεγάλα μουσεία της Ελλάδας, έχει και επίσημα πλέον τους Φίλους του. Πρόσφατα (28 Ιανουαρίου 2018) πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες και ο Σύνδεσμος των Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Πέλλας, όπως είναι η επίσημη επωνυμία του, έχει και το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζουν οι:

Μαρία Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πρόεδρος

Αναστασία Χρυσοστόμου, Αντιπρόεδρος

Αναστασία Ζαμουρίδου, Γενική Γραμματέας

Αικατερίνη Ευσταθίου, Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας

Αβραάμ Τσεχερίδης, Ταμίας

Σταυρούλα Μπαλάσκα, Αναπληρώτρια Ταμίας

Βασιλική Μισαηλίδου, Μέλος

Ελισάβετ Τσιγαρίδα, Ex officio Μέλος

Νικόλαος Παππάς, Ex officio Μέλος

 

Αναπληρωματικά μέλη:

Μαρία Ζωγράφου-Τσαντάκη

Αικατερίνη Οικονομίδου

Αγγελική Παπαδοπούλου


Την Ελεγκτική Επιτροπή απαρτίζουν οι:

Ιωάννης Ακαμάτης

Νικόλαος Σουλάκης

Βασίλειος Πλατής

 

Όπως σημειώνεται στο Δελτίο Τύπου του Συνδέσμου, το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες στις αρχαιρεσίες και παρακαλεί όλα τα μέλη να συμμετέχουν στις δραστηριότητές του και να τις εμπλουτίζουν με γόνιμες προτάσεις.

Όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη του Συνδέσμου μπορούν να υποβάλλουν γραπτή αίτηση, καταβάλλοντας 5 ευρώ για την εγγραφή και ετήσια συνδρομή 10 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού. Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνδέσμου (pella.sfam@gmail.com) είτε ταχυδρομικά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας (Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας, 58005 ΠΕΛΛΑ), με την ένδειξη «Για τον Σύνδεσμο των Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Πέλλας».

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να κατεβάσουν την αίτηση από εδώ.

Να σημειωθεί ότι όσοι εγγράφονται στον Σύνδεσμο λαμβάνουν τη σχετική κάρτα μέλους με την οποία έχουν ελεύθερη είσοδο σε μουσεία και χώρους, καθώς και έκπτωση στην αγορά βιβλίων και άλλων αντικειμένων στα πωλητήρια του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ).


 sharpdialogue.com