Επισκόπηση -

ΑΠΡΊΛΙΟΣ 2017 Ημερομηνία
“Μιλώ για τον τόπο μου” 2 0 24 Απρ. 2017
ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2016 Ημερομηνία
«Η Οθωμανική Βέροια: από τον μύθο στην ιστορία» 5 0 14 Δεκ. 2016