20 Νοε. 2016

Αρχαιολογικός Χώρος Αιανής

Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 13.00 εγκαινιάζεται το ολοκληρωμένο έργο ΕΣΠΑ «Στερέωση και μερική αποκατάσταση της Αρχαίας Αιανής Κοζάνης και των Αγροικιών Α΄ και Β΄» από τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη στον ομώνυμο Αρχαιολογικό Χώρο. Θα ακολουθήσει ξενάγηση του έργου, με σκοπό την παρουσίαση των αποκατεστημένων ανασκαφικών τομέων και εν συνεχεία ξενάγηση στο εκεί Αρχαιολογικό Μουσείο.

Η Αιανή αποτελεί τόπο ιδιαίτερης αρχαιολογικής σημασίας και φυσικής ομορφιάς. Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα, που ήρθαν στο φως από το 1983 και μετά στις θέσεις Μεγάλη Ράχη και Λειβάδια, έδωσαν νέα διάσταση στην ιστορία της Μακεδονίας, ανατρέποντας ιστορικές πηγές και κρατούσες επιστημονικές απόψεις.

Η αποκάλυψη λαμπρών δημόσιων κτιρίων, ιδιωτικών κατοικιών, κεντρικής δεξαμενής υδροδότησης του οικισμού, δρόμων επικοινωνίας, εργαστηριακών και λατρευτικών χώρων, καθώς και μεγάλων κτιστών τάφων, πλούσια κτερισμένων, αποδεικνύουν μια σημαντική, οργανωμένη πόλη, ήδη από τον 6ο αιώνα π.Χ., πολύ πριν από τον Φίλιππο Β΄, που φέρεται από τις γραπτές πηγές ως ο ιδρυτής των πόλεων της Άνω Μακεδονίας. Η ακμή της πόλης τοποθετείται στους κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους, ενώ το σύνολο των δεδομένων μαρτυρεί πως η Αιανή έπαιξε από πολύ νωρίς ρόλο πρωτεύουσας της αρχαίας επαρχίας της Ελίμειας.

Την ιδιαίτερη σημασία της θέσης βεβαιώνει και η πολύ πρώιμη και μακρόχρονη κατοίκησή της, η οποία ανάγεται στα νεολιθικά χρόνια, στην 5η χιλιετία π.Χ., με συνέχεια μέσα στην Εποχή Χαλκού και την Εποχή Σιδήρου.

Η Μεγάλη Ράχη εγκαταλείφθηκε οριστικά στο τέλος των ελληνιστικών χρόνων και η κατοίκηση μεταφέρθηκε σε άλλη θέση, η οποία δεν έχει ταυτιστεί ακόμα απόλυτα από την έρευνα.

Είσοδος ελεύθερη στο κοινό.

sharpdialogue.com