Επισκόπηση -

ΙΟΎΝΙΟΣ 2018 Ημερομηνία
«Υιοθετώ και προστατεύω ένα μνημείο» 5 0 7 Ιουν. 2018
ΜΆΡΤΙΟΣ 2017 Ημερομηνία
«Πολιτισμός και τουρισμός» 5 0 19 Μαρ. 2017
«Ο ρόλος της τέχνης και τα όριά της» 7 0 13 Μαρ. 2017
ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2016 Ημερομηνία
«Η αρχαία Λητή και η περιοχή της» 5 0 14 Δεκ. 2016
ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 2016 Ημερομηνία
Βραβεύοντας τα καινοτόμα και νεωτερικά μουσεία της Ευρώπης 10 0 20 Νοε. 2016