13 Δεκ. 2016

Είναι το θέμα της Διημερίδας επιστημονικού διαλόγου για τη Βυζαντινή Λογοτεχνία, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016  στην AULA της Φιλοσοφικής Σχολής του  ΕΚΠΑ και το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016 στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.

Η Διημερίδα τελεί υπό την αιγίδα του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και τη διοργάνωσή της είχαν οι: Θεοδώρα Αντωνοπούλου (ΕΚΠΑ), Ιωάννης Βάσσης (ΑΠΘ), Σοφία Κοτζάμπαση (ΑΠΘ) και Μαρίνα Λουκάκη (ΕΚΠΑ).

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

 Προεδρείο: ΜΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΚΗ

9.50  Έναρξη – Χαιρετισμοί από

  • την Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ Καθηγήτρια Ελένη Καραμαλέγκου
  • τον Πρόεδρο του Τμήματος Φιλολογίας Καθηγητή Αμφιλόχιο Παπαθωμά
  • τη Διευθύντρια του Τομέα Βυζαντινής Φιλολογίας & Λαογραφίας Καθηγήτρια Θεοδώρα Αντωνοπούλου

10.00  Αndreas Rhoby (Βιένη): Inscriptional Book Epigrams in Illuminated Byzantine Manuscripts.

10.25  So Miyagawa (Göttingen/Kyoto): The Use of the Psalms in Educational Monastic Literature in Byzantine Egypt: A Case Study of Shenoute, an Egyptian Monastic Leader of the Fourth and Fifth Centuries.

10.50  Carlos A. Martins de Jesus (Coimbra): Marianus Scholasticus’ APl 201: a Christian Rewriting of Platonic Eros from Justin II and Sophia’s Reign.

11.15   Alexander Riehle (Βιένη): Individual Features of a Byzantine Hymnographer? On Klement and the Problem of Authorship in Liturgical Poetry.

 Διάλειμμα

  Προεδρείο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΣΗΣ

12.10  Beatrice Daskas (Μόναχο): Towards the Definition of a New Rhetorical Genre: Constantine the Rhodian’s eikôn of the Church of the Holy Apostles.

12.35  Θεοδώρα Αντωνοπούλου (Αθήνα): Βασιλική Υμνογραφία; Κανόνες αποδιδόμενοι στον Κωνσταντίνο Ζ΄ Πορφυρογέννητο.

13.00  Frederick Lauritzen (Βενετία): Psellos’ Imperial Poetry.

13.25  Delphine Lauritzen (Βενετία): Christopher Mitylenaios and the Palatine Anthology.

 Μεσημεριανό διάλειμμα

 Προεδρείο: ΑNDREAS RHOBY

15.15 Floris Bernard (Βουδαπέστη): Byzantine Didactic Poetry: Educational Practices and Imperial Ideologies.

15.40 Ηλίας Νέσσερης (Βιένη): Τα άγνωστα επιγράμματα του κώδ. ΕΒΕ 1907 (olim Βυλίζης)

16.05 Μαρία Τωμαδάκη (Γάνδη): Μια βυζαντινή Θεογονία σε πολιτικό στίχο.

16.30 Κωνσταντίνος Χρυσόγελος (Πάτρα): Διασκελισμοί στον δωδεκασύλλαβο του 12ου αιώνα.

Διάλειμμα

 Προεδρείο: ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

17.20 Νίκος Ζάγκλας (Βιένη): Verse Satires and Invectives in Twelfth-century Byzantium: Models, Trends, Functions, and Contexts.

17.45 Δημήτριος Σκρέκας (Οξφόρδη): Θεοδώρου Επισκόπου Γρεβενού, Κανὼν ἱκετήριος εἰς διαφόρους ἁγίους.

18.10 Εβελίνα Μίνεβα (Αθήνα): Οι Βυζαντινές ακολουθίες για την αγία Παρασκευή των Επιβατών στους κώδικες του Κέντρου Σλαβοβυζαντινών Σπουδών «Ivan Dujčev», Σόφια.

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

 Προεδρείο: ΣΟΦΙΑ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ

10.00 Ιωάννης Βάσσης (Θεσσαλονίκη): 47 ποιήματα ζητούν συγγραφέα: η συλλογή επιγραμμάτων του κώδικα 84 της Βουλής των Ελλήνων.

10.25 Μarina Bazzani (Οξφόρδη): Friendship of a Gender: Male and Female Recipients in the Poems of Manuel Philes.

10.50 Rui Carlos Fonseca (Λισσαβώνα): Ἄλλος ὁ κάτιβασιλεὺς εὐγενικὸς καὶ μέγας (K&C 846): Kallimachos’ Rival and Double.

Διάλειμμα

 11.45 Μανόλης Πατεδάκης (Ρέθυμνο): Επιγράμματα σε επιγραφές τοιχογραφημένων ναών της Κρήτης (13ος-15ος αι.).

12.10 Ιωάννης Πολέμης (Αθήνα): Ζητήματα ποιητικής στον Θεόδωρο Μετοχίτη.

12.35 Λήξη Διημερίδας

 

ΠΑΡΕΚΒΟΛΑΙ / PAREKBOLAI

AN ELECTRONIC JOURNAL FOR BYZANTINE LITERATURE

http://ejournals.lib.auth.gr/parekbolai

sharpdialogue.com