7 Μαρ. 2017

Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη

Πρόκειται για την τριακοστή Επιστημονική Συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, από την Πέμπτη 9 έως Σάββατο 11 Μαρτίου 2017, στην Αίθουσα Τελετών του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου θα παρουσιαστεί το Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Στην Επιστημονική Συνάντηση θα παρουσιαστούν συνθετικές εργασίες που αφορούν στις ανασκαφές και το αρχαιολογικό έργο της δεκαετίας 2007-2016.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να δείτε εδώ.

sharpdialogue.com