Επισκόπηση -

ΙΟΎΝΙΟΣ 2017 Ημερομηνία
Μικρό αλφαβητάρι αφήγησης 4 0 1 Ιουν. 2017
ΜΆΙΟΣ 2017 Ημερομηνία
Η Γυναίκα της Ζάκυθος 5 0 23 Μαϊ. 2017
"Σφουμάτο και Ξίφος" 3 0 5 Μαϊ. 2017
ΜΆΡΤΙΟΣ 2017 Ημερομηνία
Ο Αστέρης και ο Βίδας στην Ονειροχώρα 9 1 27 Μαρ. 2017
ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2016 Ημερομηνία
Ευριπίδη Μακρή, «ΑΣΗΜΕΝΙΕΣ ΧΑΝΤΡΕΣ»: διηγήματα. 5 0 26 Δεκ. 2016
«ΑΣΗΜΕΝΙΕΣ ΧΑΝΤΡΕΣ»: διηγήματα 21 0 8 Δεκ. 2016